Posts by Executive Consultancy

Kaliforniyadakı şirkət növləri


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”Xəbərlər”,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:false,”light”:false,”alignment”:””}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Kaliforniyada kiçik bir müəssisənin necə açılması ilə əlaqəli Kaliforniyada icazə verilən iki iş sistemi haqqında geniş bir anlayışa sahib olmaq vacibdir: MMC və Korporasiya. Sizcə insanlar Kaliforniyada bir MMC qurmalı yoxsa Kaliforniyada bir şirkət qurmalı?\n\nBirincisi, MMC- Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir və adından da göründüyü kimi, sahib (lər) qismən borcdan, iflasdan və / və ya digər qanuni […]


Read more

The steps to open a small business in California with Executive Consultancy – All procedures.


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”Xəbərlər”,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:false,”light”:false,”alignment”:””}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Kaliforniya, ABŞ-da yalnız bir əyalət olduğu halda, bir çox ölkədən daha güclü Ümum Daxili Məhsula (ÜDM) görə dünyada 5-cidir.\n\n2019-cu ildə yeni müəssisələrin sayında birinci yerdə duran bu əyalət həm də Kaliforniyada kiçik bir müəssisə açan insanlar üçün ən yaxşı yerdir.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}


Read more